Zarząd

Skład Zarządu Naszej jednostki:

 

  1. Piotr Mitana – Prezes,
  2. Józef Gwóźdź – Wiceprezes-Naczelnik,
  3. Krzysztof Dróżdż – Z-ca Naczelnika,
  4. Kazimierz Dróżdż – Sekretarz,
  5. Mieczysław Burkat – Skarbnik,
  6. Władysław Wierciak – Gospodarz,
  7. Arkadiusz Opydo – Kronikarz,
  8. Marcin Tylko – Członek,
  9. Przemysław Morus – Członek.