OSP Polanka

Jesteśmy jednostka wchodzącą w skład jednostek OSP Powiatu Myślenickiego. Aktywnie bierzemy udział w życiu społecznym wsi, powiatu, oraz zapewniamy wsparcie w walce z kataklizmami.