Historia budowy strażnicy

Budowa Strażnicy OSP Polanka 2007 – 2017

W wyniku spotkań z Radą Sołecką , a później z mieszkańcami Polanki w roku 2007 podjęliśmy wspólną decyzję o rozpoczęciu  starań mających zaowocować budową nowej strażnicy. Dzięki pomocy naszego radnego i naszego sołtysa oraz przychylności Rady Miejskiej i pana burmistrza jeszcze w roku 2007 pozyskaliśmy działkę pod budowę w centrum wsi, którą  zakupiliśmy z bonifikatą 99,9%. Na wspólnym zebraniu z przedstawicielami wsi podjęliśmy decyzję o comiesięcznej zbiórce pieniędzy wśród mieszkańców na cel budowy. Akcja ta prowadzona była nieprzerwanie do końca budowy, a jej efekt to 575 430 złotych zebranych do dnia dzisiejszego. W sumie w całym okresie budowy przeprowadziliśmy 112 zbiórek pieniędzy. Trzeba w ty miejscu zaznaczyć, że przedstawiciele Rady Sołeckiej zawsze nam w tym pomagali. Cały czas prowadzimy wśród mieszkańców kampanię informacyjną dotyczącą możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OSP Polanka. Sprawa ta co roku przynosi nam coraz lepsze efekty.

Wiosną 2008 roku prace ruszyły pełną parą w wyniku tego, że otrzymaliśmy pożyczkę z Urzędu Gminy w wysokości 300tys. złotych. W roku 2010 z pożyczki  rozliczyliśmy się i została ona umorzona. W wyniku prowadzonych prac budowlanych  w roku 2009  budynek nowej strażnicy został przykryty.

Rok 2010 był kolejnym rokiem prac na budowie. Wewnątrz budynku mamy już wszystkie instalacje oprócz centralnego ogrzewania. Budynek otrzymał okna i drzwi wejściowe, wszystkie pomieszczenia zostały wytynkowane. Do budynku zostały podłączone media.

W roku 2011 dzięki współpracy z panem burmistrzem i Urzędem Gminy otrzymaliśmy 15 000 zł pomocy, jak również położono nam asfalt na wjeździe do budynku. Współpraca z Urzędem Gminy i poparcie naszego radnego Jerzego Cachla przyniosła efekt w postaci nawiezionej ziemi w celu wyrównania i ukształtowania terenu przed budynkiem. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy prowadzić prace w budynku i na zewnątrz. Założone zostały drzwi zewnętrzne od strony północnej. Na głównej sali został zrobiony sufit, położona jest izolacja i zamontowane płyty gipsowo-kartonowe, dzięki temu sala została zamknięta od góry. Prace na zewnątrz skupiały się głównie na przygotowaniu wjazdu do położenia asfaltu, nawieźliśmy tłuczeń, który został wyrównany i utwardzony, położyliśmy krawężniki. Ziemia, która była dowieziona na działkę, została wyrównana. Teren przed budynkiem zyskał nowe oblicze do czego przyczyniło się także to, że w tym czasie wzdłuż drogi został ułożony chodnik, a na drodze nowa nawierzchnia. W czerwcu 2012 otrzymaliśmy dotację w ramach programu ”MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” w wysokości 103 228 zł. 35 tyś. z tej dotacji to środki z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego , pozostała część to pomoc Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. W ramach tej dotacji wykonaliśmy ocieplenie i elewację budynku, zakupiliśmy grzejniki i piec co. Dotacja została wykorzystana zgodnie z planem i we wrześniu została rozliczona. W budynku zostały wykonane izolacje poziome i zrobione wszystkie wylewki , w garażu jest posadzka przemysłowa. Zrobiona jest instalacja centralnego ogrzewania. Pod koniec roku zakupiliśmy 7szt. drzwi przeciwpożarowych. Są założone zgodnie z projektem w części kotłownia-garaż. Na zewnątrz budynku położone mamy płytki na schodach. Wykonaliśmy podbudowę parkingów, teren został wyrównany, nawieziony tłuczniem i utwardzony.

W roku 2013 wyniku prowadzonych prac budowlanych na nowej strażnicy zamontowane zostały balustrady na schodach na zewnątrz budynku, mamy założone wszystkie wewnętrzne drzwi, w pomieszczeniach w dolnej części budynku założone są lampy. Garaż został pomalowany dzięki czemu mogliśmy przenieść część bojową do nowej strażnicy. Oczywiście został przeniesiony system alarmowania i zamontowaliśmy syrenę. Montaż syreny alarmowej w znacznym stopniu ułatwiła nam pomoc PSP Myślenice w postaci samochodu specjalistycznego z wysięgnikiem. W budynku zrobiona została klimatyzacja, w kuchni i części sanitarnej mamy położone płytki.

W roku 2014 w dalszym ciągu skupialiśmy się na pracach przy nowej strażnicy. Główne zadanie zrealizowane w tym okresie to utwardzenie terenu wokół budynku, na podjazd i mały parking. Na przygotowanym terenie została położona kostka brukowa w ilości ponad 600m2. Położenie kostki wokół budynku i na podjeździe pozwoliło nam ostatecznie ukształtować i zagospodarować teren.

W 2015 roku pomieszczenia wewnątrz zostały pomalowane, mamy już zrobioną zabudowę szatni. Wewnątrz i na zewnątrz są zamontowane lampy. Budynek jest oświetlony. Pod koniec roku zakupiliśmy 80 m2 dębowej podłogi i 150 m2 płytki na posadzki.

W roku 2015 otrzymaliśmy dotację ZOSP RP w wysokości 9 000 zł.

W roku 2016 w dalszym ciągu podejmowaliśmy działania zmierzające do przygotowania budynku do oddania go do pełnego użytkowania. Wszystkie prace wykonywane były wewnątrz budynku. Główne zadania zrealizowane w tym okresie to położenie podłogi drewnianej i posadzki na dużej sali, montaż balustrady nierdzewnej. W łazienkach zostało zamontowane oświetlenie i wykonany tzw. biały montaż. Na sali pojawiły się stoły i krzesła. Budynek uzyskał odbiór Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ostatnich dniach 2016 roku otrzymaliśmy pomoc od Gminy Myślenice w wysokości 80 000 zł, dzięki temu, zakupiliśmy między innymi wyposażenie do kuchni. W ostatnich dniach w sali głównej budynku zainstalowaliśmy oświetlenie i zawisły firanki.

Wydatki na budowę strażnicy to 1 139 913 zł 89 gr. Tak oto w dużym skrócie dotarliśmy do chwili obecnej (rok 2017) kiedy to możemy przekazać budynek strażnicy do użytkowania, aby mógł służyć ogółowi.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i za to, że zawsze mogliśmy na Was liczyć, że byliście z nami od początku do końca. Możemy  śmiało powiedzieć, że jest to nasz wspólny sukces.