Uważajcie na pożar sadzy w kominie!

Pożar sadzy bardzo niebezpieczne zjawisko !
Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania materiału palnego. Im bardziej zanieczyszczony materiał palny tym więcej jest sadzy. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych 
Pożary sadzy w kominie w sezonie grzewczym to bardzo niebezpieczne zjawisko . Niektóre udaje się szybko ugasić, jednak po pożarze komin może być cały popękany i nie nadaje się on do użytkowania – konieczny jest kosztowny remont . W innych przypadkach nieszczelność przewodu kominowego może spowodować pożar poddasza który w niektórych przypadkach przeradza się w niebezpieczny pożar trawiący nieraz cały dobytek. 
Jak rozpoznać taki pożar ?
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się sadza osiąga wysokie temperatury nawet do 1000 stopni Celsiusza. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przy powstałych stratach podczas pożarów w budynkach od palącej się sadzy, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania. 
W tym poście apelujemy i prosimy, aby przygotować się do bezpiecznego sezonu grzewczego i zadbać nie tylko o opał, ale i również o wyczyszczenie oraz sprawdzenie urządzeń i przewodów kominowych.
Jeśli rozpoznamy w swoim domu pożar sadzy, należy niezwłocznie poinformować straż pożarną tel.998 lub 112, wygasić piec czy kominek. Nie wolno gasić paleniska wodą.